Eklunds Bildelslager i Skövde AB
Du söker just nu efter reservdelar i Eklunds Bildelslager i Skövde AB lager.

Integritetspolicy

Du ska känna dig trygg i att dina uppgifter enbart används i syfte att leverera en bra Tjänst. Säkerhet och transparens är viktigt för oss på Bildelsbasen.se, Bildelsbasen Nordic AB med organisationsnummer 556321-7453. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vår policy

 • Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla vår Tjänst.
 • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.
 • Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.
 • Vi informerar om vilka uppgifter vi registrerar och när vi samlar in personuppgifter.
 • Vi informerar berörda parter så som registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

Begrepp

Tjänst
Tjänsten ger dig som användare möjlighet att söka, få information om, köpa och upprätta kontakt med företag som säljer fordonsdelar. Du kan även skapa konto, spara sökningar och artiklar, jämföra artiklar, ändra inställningar och få tillgång till din orderöversikt, begära retur, ångra eller reklamera.
Personuppgift
Information som direkt eller indirekt hör samman med en fysiskt levande person. Exempelvis, namn, registreringsnummer, kontaktuppgifter och IP-nummer.
Behandling
Insamling, registrering och lagring av personuppgifter räknas som behandling.
Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. I detta fallet Bildelsbasen Nordic AB.

Insamling av uppgifter

Dessa uppgifter nedan samlar vi in.

Uppgifter du uppger
I samband med användandet av Tjänsten behövs uppgifter för att slutföra ditt syfte. Dessa uppgifter uppger du i samband med ifyllande av formulär eller när du tar kontakt med oss eller en säljare. Exempel på uppgifter är: Namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer (i händelse av att du väljer betalsättet Fortus Faktura, alternativt att du bor i ett icke EU-land), gatuadress, postnummer, ort, land, registreringsnummer på bilen.
Insamling av uppgifter
Information om vad och hur du söker samt hur din webbklient ser ut. Det berör teknisk information om din enhet för att därefter anpassa upplevelsen till dina förutsättningar. Teknisk information omfattar bland annat webbläsare, plattform, operativsystem, upplösning och IP-adresser.
Geografisk uppgift
Med hjälp av ditt IP-nummer kan vi beräkna var du befinner dig. På så vis anpassas Tjänsten efter ditt land, språk och valuta samt närliggande säljare.
Cookies och lokalt innehåll på din enhet
Med hjälp av cookies kan vi känna igen dig som användare och därmed ge dig en anpassad upplevelse till dina tidigare val och beteenden i Tjänsten.

Uppgifternas ändamål

 • För att uppfylla syftet till varför du valt att använda Tjänsten
 • Förbättra din användarupplevelse
 • Hantera kundservice
 • Analysera markandstrender
 • Vidareutveckla Tjänsten
 • Förebygga, begränsa och utreda missbruk av Tjänsten

Förmedling av personuppgifter

Vid kontakt med annonserande företag i Tjänsten förmedlas de uppgifter du angett vidare till det annonserande företaget. Det annonserande företaget är tillsammans med Bildelsbasen Nordic AB också personuppgiftsansvarig.

Dina uppgifter förmedlas även vidare till underleverantörer i syfte att kunna erbjuda betalnings- och fraktlösningar samt SMS-aviseringar och e-postutskick. Vid utredning av supportärende förmedlas dina ändamålsenliga uppgifter vidare till supportsystem, e-postklient och organiseringssystem.

Vi kommer inte att dela, sälja eller överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna integritetspolicy, såvida vi inte är skyldiga att göra detta till följd av rättslig skyldighet eller ett medgivande från dig. Vid misstanke om brott kan dina uppgifter förmedlas vidare till myndigheter. Personuppgiftsbiträden kan få behandla uppgifter åt oss i det ändamål som är avsett.

Lagring och gallring av personuppgifter

Vi lagrar inte dina uppgifter längre än det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med Tjänsten. Dina uppgifter gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Dina rättigheter

Utdrag, korrigering och radering
Du har rätt att begära ut dina personuppgifter kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Du kan begära rättning och även radering av uppgifter i vad som anges i tillämplig lag.
Rätt till återkallande av samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.
Rätt till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Cookies

Bildelsbasen använder cookies. Läs mer under Användning av cookies.

Användarvillkor

Dessa användarvillkor samtycker du till genom att använda Tjänsten. Läs mer under Användarvillkor.

Personuppgiftsansvar

Bildelsbasen Nordic AB är tillsammans med Annonserande företag personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Frågor & synpunkter

Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Bildelsbasen Nordic AB via kontaktformulär.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Ändring av denna integritetspolicy

Bildelsbasen Nordic AB kan komma att ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Den senaste versionen av integritetspolicy kommer alltid finnas tillgänglig på bildelsbasen.se.

Senast uppdaterad den 2018-05-08.